ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ TORFL


Πιστοποίηση TORFL

 


ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ TRKI (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ)  
είναι διεθνείς εξετάσεις για την πιστοποίηση της επάρκειας στα ρωσικά. Χρησιμοποιείται, επίσης, η αγγλική μετάφραση του ονόματος Test of Russianas a Foreign Language και η αντίστοιχη συντομογραφία TORFL.

Από το 1997, το Ρωσικό κρατικό σύστημα εξέτασης TRKI (TORFL), είναι επίσημο μέλος του ALTE – Της Ευρωπαϊκής  Ένωσης Εξετάσεων των Ξένων Γλωσσών (Association of Language Testers in Europe) η οποία είναι μια ένωση κορυφαίων εθνικών οργανισμών εξετάσεων ξένων γλωσσών. 

Το αναγνωρισμένο κρατικό πιστοποιητικό που εκδίδεται από το Κρατικό Πανεπιστημίο της Αγίας Πετρούπολης (SPbU) είναι το μόνο επίσημο έγγραφο που πιστοποιεί το επίπεδο επάρκειας της «Ρωσικής ως ξένης γλώσσας», σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR *) και αναγνωρίζεται, επίσης, από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού στον Ελληνικό Δημόσιο Τομέα (ΑΣΕΠ).

 

Οι εξετάσεις της ρωσικής ως ξένης γλώσσας  αποτελούνται απο 6 επίπεδα, τα ποία βασίζονται σε ένα ενιαίο σύστημα πιστοποίησης για τον προσδιορισμό του γενικού επιπέδου της γνώσης της ρωσικής του SERF:

 • ТЭУ – Στοιχειώδες επίπεδο (А1)
 • ТБУ – Βασικό επίπεδο (А2)
 • ТРКИ-1 (TRKI 1) – Πρώτο πιστοποιημένο επίπεδο (В1)
 • ТРКИ-2 (TRKI 2) – Δεύτερο πιστοποιημένο επίπεδο (В2)
 • ТРКИ-3 (TRKI 3) – Τρίτο πιστοποιημένο επίπεδο (С1)
 • ТРКИ-4 (TRKI 4) – Τέταρτο πιστοποιημένο επίπεδο (С2) 

Οι εξετάσεις για κάθε επίπεδο αποτελούνται απο 5 υποενότητες: 

 • Λεξιλόγιο – Γραμματική
 • Ανάγνωση
 • Ακουστικό
 • Έκθεση
 • Προφορικό

 ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ: 

programm 7

Διάρκεια εξέτασης:

time 7

 

Για την πετυχημένη περάτωση της  εξέτασης, η βαθμολογία θα πρέπει να ανέρχεται  τουλάχιστον στο 66%, σε κάθε υποενότητα. Εάν ο εξεταζόμενος λάβει βαθμολογία μικρότερη του 66% για μία ή δύο από τις υποενότητες, αυτός ή αυτή έχει το δικαίωμα να υποβληθεί σε επανεξέταση αυτών των ενοτήτων, πληρώνοντας ξανά το εκάστοτε ποσό. Σε αυτήν την περίπτωση, παρέχεται ένα πιστοποιητικό συμμετοχής στις εξετάσεις, στο οποίο αναγράφονται τα αποτελέσματα όλων των υποενοτήτων. Το πιστοποιητικό έχει ισχύ 2 χρόνων και μπορεί να προσκομιστεί για την επαναληπτική εξέταση. Οι ενότητες που βαθμολογήθηκαν με επιτυχία, λαμβάνονται υπόψη στην επαναληπτική εξέταση.

*Στην Ευρώπη, το επίπεδο της γλώσσας, πιστοποιείται από την κλίμακα CEFR (Common European Framework of Reference for Languages), το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες, το οποίο αναπτύχθηκε το 1990 από το Συμβούλιο της Ευρώπης για την αξιολόγηση της επάρκειας σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Είναι ένα καθολικό πρότυπο, που χρησιμοποιείται από όλους τους Ευρωπαίους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία γλωσσών.

Το ρωσικό κρατικό σύστημα πιστοποίησης επάρκειας της ρωσικής γλώσσας ως ξένης, συνάδει με τα συστήματα των εξετάσεων που ισχύουν σε άλλες χώρες.

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

Η συμμετοχή στις εξετάσεις που οργανώνονται από τo Ινστιτούτο Ρωσικής γλώσσας «ΜιΡ» και τo Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης (SPbU) στην Ελλάδα προϋποθέτει την αποδοχή του παρόντος κανονισμού:

Τι να κάνετε την ημέρα των γραπτών εξετάσεων πριν από την έναρξή τους

 • Πάρτε μαζί σας στυλό, μολύβι, σβηστήρα, ταυτότητα/διαβατήριο και το δελτίο εξεταζόμενου. Ο υποψήφιος ο οποίος παρουσιάζεται στις εξετάσεις χωρίς ταυτότητα, διαβατήριο ή πιστοποιητικό γεννήσεως δεν μπορεί να συμμετάσχει σ ’αυτές καθώς δεν θα είναι δυνατή η ταυτοπροσωπία.
 • Η είσοδος στα εξεταστικά κέντρα καθ΄όλη τη διάρκεια των εξετάσεωνεπιτρέπεται μόνο στους υποψηφίους.
 • Η είσοδος στο εξεταστικό κέντρο, σύμφωνα με την νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1558/17-4-2021), επιτρέπεται μόνο με την επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest), που πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapidtest ή PCR test) που πραγματοποιείται έως και 72 ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο ή τον γονέα/κηδεμόνα του εάν πρόκειται για ανήλικο.
 • Είναι απαραίτητη η τήρηση των μέτρων προστασίας και πρόληψης covid-19, όπως η υποχρεωτική χρήση μάσκας από τους εξεταζόμενους στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ο συχνός καθαρισμός των χεριών με χρήση νερού και σαπουνιού ή με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα.
 • Φροντίστε να βρίσκεστε στο εξεταστικό κέντρο τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την καθορισμένη ώρα έναρξης των εξετάσεων.
 • Προσέξτε τα σύμβολα σήμανσης του εξεταστικού κέντρου και εντοπίστε την αίθουσά σας. Ο επιτηρητής θα σας ενημερώσει πότε πρέπει να εισέλθετε στην αίθουσα.
 • Έχετε εύκαιρο το δελτίο εξεταζόμενου και φροντίστε να γνωρίζετε τον αριθμό υποψηφίου σας. Ο αριθμός αυτός υποδηλώνει την αίθουσα και το θρανίο στο οποίο πρέπει να καθίσετε.
 • ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να έχετε μαζί σας ηλεκτρονικές συσκευές όπως κινητά τηλέφωνα, ψηφιακά μαγνητόφωνα, mp3 players, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές κλπ. μέσα στην αίθουσα εξετάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια των εξετάσεων.

Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων

1. Μόλις μπείτε στην εξεταστική αίθουσα

 • Αν έχετε μαζί σας ηλεκτρονικές συσκευές όπως κινητά τηλέφωνα, ψηφιακά μαγνητόφωνα, mp3 players, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές θα πρέπει να τις τοποθετήσετε σε συγκεκριμένο μέρος που θα σας υποδείξει το προσωπικό μας εκτός της αίθουσας εξετάσεων πριν αρχίσει το πρώτο κομμάτι της εξέτασης. Θα τα πάρετε πίσω μετά τη λήξη όλων των γραπτών εξετάσεων.
 • Άλλα απαγορευμένα προσωπικά αντικείμενα (όπως βιβλία, τσάντες κλπ.), επίσης πρέπει να τοποθετηθούν στο σημείο που θα σας υποδείξει το προσωπικό μας.
 • Μπορείτε να κρατήσετε ένα μπουκάλι νερό, το οποίο πρέπει όμως να τοποθετήσετε στο δάπεδο, δίπλα στο θρανίο σας, προς αποφυγή ατυχημάτων.
 • Αφότου καθίσετε, ο επιτηρητής θα ζητήσει να δει το διαβατήριο ή την ταυτότητά σας και το δελτίο εξεταζόμενου ώστε να διαπιστώσει ότι είστε πράγματι ο ίδιος ο εξεταζόμενος. Αφού γίνει ο έλεγχος, θα σας ζητηθεί να τοποθετήσετε τα χαρτιά σας δίπλα σας στο πάτωμα.
 • Ο επιτηρητής θα διανείμει τα έντυπα των ερωτήσεων (και σε ορισμένες περιπτώσεις ένα ξεχωριστό φύλλο για τις απαντήσεις ή/και πρόχειρο χαρτί).
 • Εάν το όνομα που αναγράφεται στα έντυπα των ερωτήσεων δεν είναι σωστό, ενημερώστε αμέσως τον επιτηρητή.
 • Ο επιτηρητής θα σας δώσει συγκεκριμένες οδηγίες για κάθε έντυπο. Ακούστε τον προσεκτικά και ρωτήστε τον εάν έχετε απορίες σχετικά με τη διαδικασία. 

2. Όταν ξεκινήσει η εξέταση

 • Διαβάστε τις οδηγίες στο μπροστινό μέρος του εντύπου των ερωτήσεων (και του φύλλου των απαντήσεων, εάν συντρέχει λόγος).
 • Μην ανοίγετε τα έντυπα των ερωτήσεων προτού σας το ζητήσει ο επιτηρητής.
 • Ο επιτηρητής θα σας ενημερώσει σχετικά με τη χρονική διάρκεια της κάθε ενότητας. Φροντίστε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία στον προβλεπόμενο χρόνο διότι δεν θα σας δοθεί επιπλέον χρόνος για να μεταφέρετε τις απαντήσεις σας.
 • Ο επιτηρητής θα σας ενημερώσει σχετικά με το εάν χρειάζεστε μολύβι ή στυλό για να συμπληρώσετε τις απαντήσεις σας σε κάνε ενότητα.
 • Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Writing): γράφετε εντός των γκρίζων γραμμών στον χώρο που προβλέπεται για τον σκοπό αυτό στο έντυπο των ερωτήσεων. Αν χρειαστείτε πρόχειρο χαρτί ζητήστε από τον επόπτη ή τον επιτηρητή του εξεταστικού σας κέντρου και θα σας το παρέχουν. Αυτόισχύειμόνογιατο Writing των B2 First (FCE) for Schools, C1 Advanced (CAE), C2 Proficiency (CPE), B2 Business Vantage (BEC Vantage), C1 Business Higher (BEC Higher) και TKT (Teaching Knowledge Test). Για όλα τα άλλα επίπεδα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα θέματά σας ως πρόχειρο. Προσοχή όμως, θα πρέπει όμως να ολοκληρώσετε το γραπτό σας εντός του χρόνου εξέτασης πάνω στο κατάλληλο απαντητικό φυλλάδιο.
 • Γραπτά με μολύβι ή χαρακτηριστικά σημάδια ή εκφράσεις που αλλοιώνουν το γραπτό, δεν διορθώνονται.
 • Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening): Η δοκιμασία διαιρείται σε τέσσερα μέρη και το ηχογραφημένο υλικό στο CD είναι έτοιμο, με όλες τις απαραίτητες παύσεις και οδηγίες προς τους υποψηφίους. Θα ακούσετε κάθε μέρος δύο φορές. Θα σας δοθεί χρόνος ώστε να μεταφέρετε τις απαντήσεις σας και το CD θα σας ενημερώσει πότε τερματίζεται η δοκιμασία.
 • Δεν πρέπει να μιλάτε, να αντιγράφετε από άλλους εξεταζόμενους, να κρατάτε ή να χρησιμοποιείτε μη προβλεπόμενα αντικείμενα (όπως κινητά τηλέφωνα) διότι κινδυνεύετε να αποβληθείτε και να αποκλειστείτε από τις εξετάσεις .
 • Εάν θέλετε να πάτε στην τουαλέτα, πρέπει να σας συνοδεύσει επιτηρητής για λόγους ασφάλειας. Σε τέτοια περίπτωση, σηκώστε το χέρι σας. Δεν προβλέπεται επιπλέον χρόνος για το διάλειμμα στην τουαλέτα.
 • Ο επιτηρητής θα σας υπενθυμίσει τη λήξη του χρόνου που έχετε στη διάθεσή σας στα δέκα και στα πέντε λεπτά πριν από την ολοκλήρωση της γραπτής δοκιμασίας.

3. Στο τέλος της εξέτασης

 • Στο τέλος της εξέτασης θα σας ζητηθεί να ακουμπήσετε το στυλό ή το μολύβι σας στο θρανίο.
 • Ο επιτηρητής θα συλλέξει όλα τα έντυπα των ερωτήσεων, τα φύλλα των απαντήσεων και το πρόχειρο χαρτί πριν βγείτε από την αίθουσα. Ενόσω συμβαίνει αυτό, πρέπει να παραμείνετε καθιστοί.

Μετά το τέλος της εξέτασης

 • Πριν βγείτε από την αίθουσα, βεβαιωθείτε ότι έχετε πάρει μαζί σας όλα τα προσωπικά σας αντικείμενα.
 • Φροντίστε να κρατήσετε ένα αντίγραφο του δελτίου εξεταζομένου. Εκεί αναγράφονται οι κωδικοί τους οποίους θα χρησιμοποιήσετε για να μάθετε τα αποτελέσματα των εξετάσεών σας.

Αναφορά συμβάντων

Εάν κατά τη διάρκεια τη διεξαγωγής των γραπτών ή προφορικών εξετάσεων συμβεί κάτι το οποίο επηρεάζει την απόδοσή σας η έχετε τυχόν παράπονα (π.χ. εάν είστε άρρωστοι ή η δοκιμασία κατανόησης προφορικού λόγου έχει επηρεαστεί από την ύπαρξη δυνατού θορύβου), πρέπει να το αναφέρετε αμέσως στον επόπτη/επιτηρητή του κέντρου.

Τι να κάνετε την ημέρα των προφορικών εξετάσεων

 • Έχετε μαζί σας ταυτότητα/διαβατήριο και δελτίο εξεταζόμενου. Ο υποψήφιος ο οποίος παρουσιάζεται στις εξετάσεις χωρίς ταυτότητα, διαβατήριο ή πιστοποιητικό γεννήσεως με ταυτοπροσωπία, δεν μπορεί να συμμετάσχει σ ’αυτές.
 • Είναι απαραίτητη η τήρηση των μέτρων προστασίας και πρόληψης covid-19, όπως η υποχρεωτική χρήση μάσκας από τους εξεταζόμενους στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ο συχνός καθαρισμός των χεριών με χρήση νερού και σαπουνιού ή με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα.
 • Φροντίστε να βρίσκεστε στο εξεταστικό κέντρο τουλάχιστον 15 λεπτά πριν από την καθορισμένη ώρα έναρξης.
 • Προσέξτε τη σήμανση του εξεταστικού κέντρου και εντοπίστε τον χώρο των προφορικών εξετάσεων.
 • Ο συντονιστής θα ελέγξει την ταυτότητα ή διαβατήριό σας με βάση τον πίνακα προσέλευσης. Μετά τον έλεγχο πρέπει να παραμείνετε στον χώρο των προφορικών εξετάσεων μέχρι τη στιγμή της εξέτασής σας.
 • ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να έχετε μαζί σας ηλεκτρονικές συσκευές όπως κινητά τηλέφωνα, ψηφιακά μαγνητόφωνα, mp3 players, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές κλπ. μέσα στον χώρο των προφορικών εξετάσεων.
 • Αν έχετε μαζί σας ηλεκτρονικές συσκευές όπως κινητά τηλέφωνα, ψηφιακά μαγνητόφωνα, mp3 players, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές θα πρέπει να τοποθετηθούν σε συγκεκριμένο μέρος που θα σας υποδείξει το προσωπικό μας εκτός της αίθουσας εξετάσεων πριν να αρχίσει η προφορική σας εξέταση. Θα τα πάρετε πίσω μετά τη λήξη της εξέτασης.
 • Όσο περιμένετε να εξεταστείτε, φροντίστε να μην προκαλείτε θορύβους για να μη δυσχεραίνετε την εξέταση των άλλων υποψηφίων.
 • Εάν έχει γίνει ορθογραφικό λάθος στο όνομά σας, ενημερώστε τον συντονιστή, ο οποίος θα φροντίσει για τη διόρθωση.
 • Οι προφορικές εξετάσεις γίνονται με ζεύγη εξεταζόμενων. Ο επιτηρητής ορίζει ποιος από τους υπόλοιπους υποψηφίους θα εξεταστεί μαζί σας, σύμφωνα με το πρόγραμμα.
 • Σε περίπτωση απουσίας κάποιων υποψηφίων, τα ζεύγη ανακατατάσσονται ώστε να αποφεύγονται τυχόν καθυστερήσεις.
 • Θα σας δοθεί ένα ατομικό φύλλο βαθμολογίας. Φροντίστε να μην το διπλώσετε, να μην το τσαλακώσετε και να μη γράψετε τίποτα επάνω του. Δώστε το στον εξεταστή μόλις μπείτε στην αίθουσα της εξέτασης.
 • Όταν ο αριθμός των εξεταζόμενων δεν είναι άρτιος, οι τελευταίοι από αυτούς συγκροτούν μια ομάδα τριών ατόμων. Δεν μπορεί να γίνει εξέταση με έναν μόνο εξεταζόμενο.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Εξετάσεων της SPbGU όσον αφορά στα αποτελέσματα είναι τελεσίδικες. Κατά συνέπεια δεν θα απαντούμε σε αιτήσεις αναθεώρησης των αποτελεσμάτων ή επίδειξης γραπτού, πόσο μάλλον που αυτά ευρίσκονται στο εν λόγω Πανεπιστήμιο.

Φωτογραφίες των υποψηφίων κατά την ημέρα των εξετάσεων

Η λήψη φωτογραφιών των υποψηφίων κατά την ημέρα των εξετάσεων είναι υποχρεωτική για τις εξετάσεις C1 Advanced (CAE), C2 Proficiency (CPE) και Business (BEC): B1 Preliminary, B2 Vantage, C1 Higher. Η λήψη των φωτογραφιών μπορεί να γίνεται την ημέρα είτε των γραπτών είτε των προφορικών εξετάσεων.

 

 ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΑΣ 

ТЭУ – Στοιχειώδες επίπεδο (Α1) 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης του στοιχειώδους επιπέδου Α1, δίνεται το αντίστοιχο πτυχίο, που πιστοποιεί τη γενική γνώση της ρωσικής ως ξένης γλώσσας και αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος είναι ικανός να

ικανοποιεί τις βασικές ανάγκες επικοινωνίας σε περιορισμένο αριθμό

καταστάσεων στη σφαίρα της καθημερινότητας, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ζωής. To πιστοποιητικό αυτού του επιπέδου επιβεβαιώνει πως υπάρχει μία επαρκής βάση για περαιτέρω μελέτη και εκμάθηση της ρωσικής γλώσσας.

ТБУ – Βασικό επίπεδο (Α2) 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης του βασικού επιπέδου Α2, δίνεται το αντίστοιχο πτυχίο, που πιστοποιεί τη γενική γνώση της ρωσικής ως ξένης γλώσσας και αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος είναι σε θέση να

ικανοποιεί βασικές επικοινωνιακές ανάγκες σε κοινωνικά, καθημερινά θέματα και σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. To πιστοποιητικό αυτού του επιπέδου επιβεβαιώνει πως υπάρχει μία επαρκής βάση για περαιτέρω μελέτη και εκμάθηση της ρωσικής γλώσσας. Το πτυχίο αυτού του βασικού επιπέδου, απαιτείται για τη διεκδίκηση της ρωσικής ιθαγένειας στη Ρωσική Ομοσπονδία.

ТРКИ (TRKI) 1  - Πρώτο επίπεδο πιστοποίησης (B1) 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης του πρώτου επιπέδου πιστοποίησης Β1, δίνεται το αντίστοιχο πτυχίο, που πιστοποιεί τη γενική γνώση της ρωσικής ως ξένης γλώσσας και την ικανότητα του υποψηφίου να ανταποκριθεί στις βασικέςεπικοινωνιακές ανάγκες τόσο στην καθημερινή ζωή όσο και σε κοινωνικά θέματα. Αυτό το επίπεδο παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις για συζήτηση σε διάφορα γλωσσικά περιβάλλοντα (εργασία, μελέτη, χαλάρωση). Αυτό το επίπεδο επάρκειας της ρωσικής γλώσσας είναι απαραίτητο για τους αλλοδαπούς που επιθυμούν πρόσβαση στα πανεπιστήμια της Ρωσίας.

ТРКИ (TRKI) 2  - Δεύτερο επίπεδο πιστοποίησης (B2) 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης του δεύτερου επιπέδου πιστοποίησης Β2, δίνεται  το αντίστοιχο πτυχίο, που πιστοποιεί τη γενική γνώση της ρωσικής ως ξένης γλώσσας και την αρκετά υψηλού επιπέδου ικανότητα επικοινωνίας σε όλους τους τομείς. Η επάρκεια σε αυτό το επίπεδο

επιτρέπει στον υποψήφιο να ασκεί επαγγελματικές δραστηριότητες στα ρωσικά

στον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών, των μηχανικών – τεχνικών δραστηριοτήτων και των θετικών επιστημών. Το πιστοποιητικό αυτού του επιπέδου της ρωσικής γλώσσας είναι απαραίτητο για την απόκτηση πτυχίου προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών κατά το πέρας της φοίτησης σε ρωσικά πανεπιστήμια.

  

ТРКИ (TRKI) 3  - Τρίτο επίπεδο πιστοποίησης (C1) 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης του τρίτου επιπέδου πιστοποίησης C1, δίνεται  το αντίστοιχο πτυχίο, που πιστοποιεί τη γενική γνώση της ρωσικής ως ξένης γλώσσας και την υψηλού επιπέδου ικανότητα επικοινωνίας σε όλους τους τομείς. Η επάρκεια σε αυτό το επίπεδο επιτρέπει στον υποψήφιο να ασκεί επαγγελματικές δραστηριότητες στα ρωσικά ως ειδικός φιλόλογος, μεταφραστής, συντάκτης, δημοσιογράφος, διπλωμάτης καθώς και σε οποιαδήποτε ομάδα ρωσόφωνου δυναμικού. Το πιστοποιητικό αυτού του επιπέδου της ρωσικής γλώσσας είναι απαραίτητο για την απόκτηση πτυχίων προπτυχιακού, μεταπτυχιακού, ακαδημίας επιστημών, που αφορούν τις παραπάνω ειδικότητες.

ТРКИ (TRKI) 4  - Τέταρτο επίπεδο πιστοποίησης (C2) 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης του τρίτου επιπέδου πιστοποίησης C2, δίνεται  το αντίστοιχο πτυχίο, που πιστοποιεί τη γενική γνώση της ρωσικής ως ξένης γλώσσας και υψηλού επιπέδου ικανότητα επικοινωνίας σε όλους τους τομείς, αντάξιας αυτής των εγγενών ομιλητών.  Το πιστοποιητικό αυτού του επιπέδου της ρωσικής γλώσσας είναι απαραίτητο για την απόκτηση προπτυχιακού ή/και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη ρωσική φιλολογία, στα φιλολογικά και παιδαγωγικά τμήματα καθώς και τη διδασκαλία και επιστημονική έρευνα στη ρωσική γλώσσα.


Λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα μας

Childrens Mir

Русская школа "Миръ" это некоммерческая организация по сохранению, изучению и распространению русского языка и культуры на территории Греции.

  Children Mir

Колокотрони 15, р-н Синтагма, Афины

2103819310
[email protected]

Секретариат Часы работы: Понедельник - пятница 12.00 - 21.00 Суббота 11.00 - 15.00